Menu

Server Backup Agent installeren onder CentOS/Redhat Linux

Volg onderstaande stappen om de Backup Agent te installeren onder CentOS of Redhat Linux.

Voer onderstaande commando’s uit via SSH:

#wget https://oc01d.mihos.net/index.php/s/Z7vFrsLuN9chgBV/download -O /etc/yum.repos.d/r1.repo
#yum install -y serverbackup-enterprise-agent kernel-devel
#r1soft-setup –get-module

De backup software is nu geinstalleerd op de Linux server. Voer nu onderstaande commando’s uit om de software juist te configureren.

#r1soft-setup –get-key https://s10.backupit.nl
#service cdp-agent restart

De backup software is nu succesvol geinstalleerd en geconfigureerd. Zorg er voor dat poort 1167 (TCP) open staat in de Linux firewall, anders kan de backup software niet communiceren met de backup servers.