Menu

Verizon

  • IMAP-server voor inkomende e-mail: imap.verizon.net
  • IMAP-poort: 993
  • IMAP SSL: Ja
  • SMTP-server voor uitgaande e-mail: smtp.verizon.net
  • SMTP-poort: 465
  • SMTP SSL of TLS: SSL of SSL/TLS