Menu

Wat is een MX record?

Een MX-record is een DNS record die te beheren is binnen de DNS van een domein en staat voor Mail Exchange record. MX-records verwijzen naar de locatie van de server waar het mailverkeer voor het domein afgehandeld wordt.

Er kunnen binnen de DNS meerdere MX-records worden ingesteld, waaraan een verschil in prioriteit kan worden aangegeven. Wanneer het eerste MX-record niet in staat blijkt om de mail af te leveren, dan neemt het tweede MX-record het over en fungeert als back-up. Ter voorbeeld:

Je hebt 2 MX-records ingesteld voor jouw-eigen-domein.nl:

  • MX 10 mail.jouw-eigen-domein.nl
  • MX 20 fallback.jouw-eigen-domein.nl

Normaal zal de mail altijd worden afgeleverd op het record met prioriteit 10, dus mail.jouw-eigen-domein.nl. Mocht er een storing zijn op mail.jouw-eigen-domein.nl en de mail kan daar niet worden afgeleverd, dan zal de versturende partij kijken naar het volgende MX-record met prioriteit 20, dus fallback.jouw-eigen-domein.nl en zal daar vervolgens de mail afleveren.